Voordelen

De digitale vrachtbrief wordt gezien als een middel om de communicatie tussen afzender, vervoerder en ontvanger te vereenvoudigen en efficiënter plaats te laten vinden waardoor er diverse voordelen te behalen vallen.

afzender

vervoeder

ontvanger

 • Kan vooraf worden geïnformeerd over het transport;
 • Kan een elektronische bevestiging krijgen van de levering;
 • De vrachtbrief kan worden aangepast voordat de goederen worden aangeleverd;
 • Kan direct ingrijpen wanneer er fouten ontstaan tijdens het transport (bv. bij beschadiging);
 • Fraude kan worden voorkomen (digitale versie = papieren versie);
 • Kan via de digitale handtekening zien of de goederen correct werden afgeleverd en geaccepteerd.
 • Heeft eerder inzicht in de volledig ingevulde vrachtbrief = facturatieproces kan met enkele weken worden vervroegd;
 • Kans op verlies van documenten is kleiner;
 • Gemakkelijkere archivering en snellere doorzoekbaarheid van de informatie = administratieve kostenbesparing;
 • Vrachtgegevens kunnen last-minute worden aangepast;
 • Kilometerreductie: naam en adresgegevens kunnen worden gekoppeld aan ritplanning en navigatiesystemen;
 • Het transport is inzichtelijker en flexibeler.
 • Wordt vooraf geïnformeerd over de lading;
 • Heeft controle op tijdstippen (track & trace);
 • Vooraf controle op de juiste hoeveelheden (helpt bij voorraadplanning);
 • Digitale gegevens worden uitgewisseld, fysieke archivering is niet meer noodzakelijk = administratieve kostenbesparing.

De logistieke keten wordt transparanterMaatschappelijke voordelen zoals bv. lagere administratieve lasten Kwaliteitsverbetering van het transport Een betere beheersbaarheid Kostenbesparend Het transportproces is van begin tot einde consulteerbaar (toegang tot internet of vergelijkbaar netwerk vereist) Minder onduidelijkheden bij het invoeren van vrachtbriefgegevens in administratiesystemen Beter beheer van de voorraad: retouren kunnen digitaal worden bijgehouden en direct terug worden opgenomen in de voorraad Met een mobiel apparaat kunnen foto's worden gemaakt en toegevoegd aan de vrachtbrief.

Copyright 2014 © All Rights Reserved.